RALLYE HOŘOVICE 2020 – ZRUŠENA

S politováním předáváme informaci od pořadatele Rallly Hořovice:

 

RALLYE HOŘOVICE 2020 – ZRUŠENA

 

Z rozhodnutí vlády ČR z hlediska epidemie koronaviru jsou veškeré sportovní akce zakázány až do odvolání.

Z hotovo důvodu je soutěž Rallye Hořovice 2020 – ZRUŠENA
O dalším průběhu budete včas informováni.

Uhrazené startovné bude vráceno.

Zgodnie z decyzją rządu Republiki Czeskiej z punktu widzenia epidemii koronawirusa wszystkie wydarzenia sportowe są zabronione do odwołania.

Nach dem Beschluss der Regierung der Tschechischen Republik aus Sicht der Coronavirus-Epidemie sind alle Sportveranstaltungen bis auf Weiteres verboten.

Stránky pořadatele: ASK Hořovice

Zavřít Menu