Pravidla

ČMPR 2017

Technické požadavky pro ČMPR 2017

PDF - CZ
ČMPR 2016

Technické požadavky pro ČMPR 2016

PDF - CZ
ČMPR 2015

Doplnění Technických požadavků ČMPR na rok 2015

PDF - CZ

Bezpečnostní informace pro soutěžící posádky
Informacje dla załóg rajdowych dotyczące bezpieczeństwa

PDF - CZ, PDF - PL

Technické požadavky pro ČMPR 2015
Regulamin techniczny na ČMPR 2015

PDF - CZ, PDF - PL

Propozice ČMPR pro rok 2015

formát PDF

Změny v TP ČMPR 2015 proti r.2014

formát PDF
ČMPR 2014

Propozice pro ČMPR 2014

Propozice pro ČMPR 2014

formát PDF

Technické požadavky pro ČMPR 2044

Technické požadavky pro ČMPR 2014

formát PDF