Reakce Marka Šimíka na UPOZORNĚNÍ vydané směrem k posádkám v rallye na stránkách AČR dne 30.7.2021

Vážení sportovci, účastníci Českomoravského poháru v rallye,

 pokud tato výhružka byla vztažena i na vás, rád bych vás ubezpečil, že podniky zahrnuté do seriálu jsou zapsané v kalendáři ÚAMK – Ústředního automotoklubu České republiky   a pobočného spolku Sdružení motoristických spolků. Pojem „kalendář automobilového sportu“, který je zde uváděn, nemá žádnou právní formu jako takovou a kalendář podniků ÚAMK je ve stejné rovině.

Podniky ČMPR jsou organizovány při splnění všech legislativních požadavků právního řádu České republiky, kdy účastníci řízení a tedy i povolení jsou zejména Správa a údržba silnic ČR, Krajské ředitelství silnic a dálnic, Krajský úřad- odbor dopravy s příslušnými odděleními, Krajské ředitelství Policie ČR, místě příslušný odbor dopravy města a vlastníci místních komunikací, zejména obcí. Nejde tedy o neorganizovaný, neschválený sportovní podnik.  Ano, je amatérský, posádky si hradí všechno z vlastních zdrojů, nejde tady o byznys, nikdo z organizátorů zde nemá hlavní pracovní poměr.

Závěr „UPOZORNĚNÍ“ AČR velmi správně popisuje možnosti provozu sportovních vozidel v běžném provozu s registrační značkou „R“ a my si to již léta uvědomujeme a respektujeme to.  Dokonce dotčeným orgánům oznamujeme, že v podnicích ČMPR startují vozidla s „R“ otestované pro daný rok, ale neopravňuje je to k účasti v běžném silničním provozu podniků nepořádaných AČR, vozidla s „R“ Neotestované,  dále vozidla kategorie historiků na ještě dříve vydávaných SPZ, s výjimkami zapsanými ve VTP, vozidla na „športových“ značkách ze Slovenska, ale také s běžnými současnými registračními značkami a dokonce u vozidel z Rakouska a Německa, rovněž na běžných značkách s výjimkami sportovních úprav potvrzeným v technické dokumentaci TÜV. Mimo jiné, v EU zcela běžný způsob registrace sportovního vozidla a naopak pro cizince nepochopitelné, co znamenají „zelené R“ v Česku vč. klasifikace výjimek a omezení. Tady už anonym z AČR nedoplnil, že „zelené R“ našich sportovních automobilů platí pouze na území v České republice, protože jde o poměrně komplikované řešení Ministerstva dopravy a Autoklubu ČR, v EU neakceptovatelný.  Anonym by možná měl upozornit piloty, kteří si zaplatili MEZ licenci a plánují start v mezinárodním podniku, aby před úhradou startovného v zahraničí ověřili, zda legislativa organizátora tyto v zahraničí neplatné, de facto prolisované aluminiové tabulky, skutečně akceptují a nevystavili tak posádku nepříjemným komplikacím v tamním běžném provozu.

A jsme u jádra věci:

 Rychlostní zkouška je uzavřená část silnic a zde nikdo z orgánu pro kontrolu vozidel pro běžný provoz nepožaduje žádné plnění technického stavu. To je věc sportovních řádů a technických pravidel organizátora. Uzavřená silnice je něco jako okruhový autodrom, aréna (vozy nemají žádné značky, světla zde nesvítí, směrovky neblikají, v případě RZ na šotolině jde vlastně o něco jako autokros 😊 ) Značky „R“, SPZ, RZ zde nehrají žádnou roli.

Podstata rozdílu mezi podnikem „zapsaným v kalendáři Autoklubu ČR“, je v tom, že organizátor takové rallye v kalendáři AČR zapsané – nijak neřeší pohyb vozidel v běžném provozu, protože jak správně uvádí, je to zmíněno ve vyhlášce č. 56 tuším a doplním  přesněji – 56/2001 Sb., § 79 b). 

Nikdy bych si nedovolil uvést účastníky rallye seriálu ČMPR do rizika rozporu s legislativním rámcem, proto máme vždy navíc oproti pořadatelům organizátora podniku v kalendáři AČR – povolení „Zvláštního užívání silnic“ tedy přejezdů mezi RZ. Přitom jsou stanovené zvláštní podmínky, za kterých vozidla se sportovními úpravami a různými značkami i úrovněmi plnění emisí a STK do běžného provozu mohou. 

Možná se ptáte: tj. přeci náročnější, proč to děláme? …třeba proto, že nám jde právě o ten sport a obecně samozřejmě o bezpečnost, nejen v tom, že se věnujeme začínajícím a přitom nehodíme přes palubu ty vysloužilé, kdy všichni očekávají nezbytně nutné náklady (u nás se neplatí neúměrné částky za nic navíc, co přímo nesouvisí se soutěží), ale také tím, že umožníme opravdovým, současným licencovaným závodníkům na uzavřených RZ testovat, připravit směsi – brzd, pneumatiky,  nastavení podvozku, tlumičů, atd., aby mohli na rallye AČR přijet připraveni.  Jak správně píše anonym, oni na „R“ nikam do provozu nesmí, pouze na podnik AČR.  Mají však všichni možnost vyřídit si uzavírku silnic na úřadech (popsáno výše), aby mohli vozy vyzkoušet, prověřit sestavení, otestovat? Nejsou náhodou někteří donuceni odstartovat bez přípravy až na ostré rallye?  ..nejsou náhodou nuceni otestovat auto s velkým rizikem bez těchto povolení poblíž svých dílen za běžného provozu bez uzavírky?  Co je větší riziko a nebezpečí?  Start na podniku ČMPR?

Napiš nám to, anonyme.  Nebo snad je to názor všech v Autoklubu ČR?  

S hlubokou pokorou a úctou k našim předchůdcům a zejména jejich práci,  kterou za 100 letou historii v Autoklubu odvedli pro motoristický sport, který nás a naši nastupující generaci vede k disciplíně, umění řemesla, soutěživosti a často nezlomného elánu, ke všem dosaženým výsledkům Československého a Českého automobilového sportu doma i v zahraničí, ke všem Mistrům sportu, ale i těm konstruktérům, mechanikům, co v dílnách nad stroji svých pilotů trávili tisíce hodin tvrdé práce, mi připadá tento anonymní projev zástupců Autoklubu za lidské selhání v nějaké duševní slabosti. Zejména v kontrastu k Etickému kodexu vydaného Autoklubem je to nepřípustné vyjádření.  Za těch 100 let se ovšem hodně změnilo, hodně zejména ve společnosti, období let 1948 až 1989 je dávno pryč, ale texty Řádů autoklubu, kterými budeme nyní trestáni (i já a můj syn jsme o MEZ licenci tento týden požádali) se změnily jen velmi málo a jejich represní uplatňování asi vůbec ne, jak od 1.8.2021 budeme mít možnost vidět.

Za ČMPR  Marek Šimík

Dále viz:  https://www.ewrc.cz/clanek/36266-otevreny-dopis/